tahliye taahhutnamesi ornek

Tahliye Taahhütnamesi Örneği – 2024

Tahliye Taahhütnamesi, Kira Hukuku‘na ilişkin bir uyuşmazlık olup, hak kaybı yaşamamınız adına mutlaka uzman bir Ankara Avukatın görüşünün alınması önemlidir.

İzleyen kısımda yer alan dilekçeler yalnızca taraflara fikir vermesi açısından paylaşılmıştır.

Tahliye Taahhütnamesine ilişkin genel yazımıza https://alkanyildiz.av.tr/tahliye-taahhutnamesi-ve-kiracinin-tahliyesi/ isimli linkten erişebilirsiniz.

İletişim için: AdresTelefon 

Tahliye Taahhütnamesi Örnek

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Taahhüt Eden: Ad-Soyad, TCKN

Kiraya Veren: Ad-Soyad, TCKN

Tahliye Edilecek Konut/Çatılı İş Yeri Adresi: Adres

Tahliye Tarihi: Tarih

Taahhüt:

Kiracı olarak kullanmakta olduğum ve işbu taahhütnamede adresi bulunan konut/çatılı işyerinden hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan serbest iradem ve muvafakatim ile kayıtsız ve şartsız olarak, boş, temiz, sağlam ve tam bir şekilde yukarıda belirttiğim tarihte tahliye işlemini gerçekleştireceğim.

Taahhüt Tarihi: Tahliye Taahhüdünün kiracı tarafından hazırlandığı tarih. (Mutlaka kira sözleşmesinden sonraki bir tarih olması gerekir)

Taahhüt Eden Kiracının İmzası:

Kira Tahliye Taahhütnamesi Pdf

Kira Tahliye Taahhütnamesi pdf formatında da erişim sağlayabilirsiniz. İndir yazısına tıklayıp Kira Tahliye Taahhütanamesi Pdf dosyasını bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz.

Kira Tahliye Tahhütnamesi Pdf İndir

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Word

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi word formatında da erişim sağlayabilirsiniz. İndir yazısına tıklayıp Kiracı Tahliye Taahhütanamesi word dosyasını bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirebilirsiniz.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi Word İndir

Tahliye Taahhütnamesi Doldurulmuş Örneği

TBK m. 351: “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” hükmünü haizdir.

Bu sebeple tahliye taahhütnamesi doldurulmuş halinde kiracı tarafından verilen, yazılı olan, kiralananın tesliminden sonra olan ve tahliye tarihi belli olan bir içeriğin mevcut olması gerekir.

İzleyen kısımda tahliye taahhütnamesi doldurulmuş örneği yer almaktadır.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Taahhüt Eden: Ad-Soyad, TCKN

Kiraya Veren: Ad-Soyad, TCKN

Tahliye Edilecek Konut/Çatılı İş Yeri Adresi: Adres

Tahliye Tarihi: Tarih

Taahhüt:

Kiracı olarak kullanmakta olduğum ve işbu taahhütnamede adresi bulunan konut/çatılı işyerinden hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan serbest iradem ve muvafakatim ile kayıtsız ve şartsız olarak, boş, temiz, sağlam ve tam bir şekilde yukarıda belirttiğim tarihte tahliye işlemini gerçekleştireceğim.

Taahhüt Tarihi: Tahliye Taahhüdünün kiracı tarafından hazırlandığı tarih. (Mutlaka kira sözleşmesinden sonraki bir tarih olması gerekir)

Taahhüt Eden Kiracının İmzası:

tahliye taahhutnamesi ornek

kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi, tahliye taahhütnamesi tarihe itiraz

Tahliye Taahhütnamesi Dolu Örneği

Yazılı tahliye taahhütnamesi verilmesi, kiraya verene sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin tahliye etme imkânı sağlayacağından, kiracının kendine kanun tarafından tanınan korumadan vazgeçmesi anlamı taşır.

İzleyen kısımda tahliye taahhütnamesi dolu örneği yer almaktadır.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Taahhüt Eden: Ad-Soyad, TCKN

Kiraya Veren: Ad-Soyad, TCKN

Tahliye Edilecek Konut/Çatılı İş Yeri Adresi: Adres

Tahliye Tarihi: Tarih

Taahhüt:

Kiracı olarak kullanmakta olduğum ve işbu taahhütnamede adresi bulunan konut/çatılı işyerinden hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan serbest iradem ve muvafakatim ile kayıtsız ve şartsız olarak, boş, temiz, sağlam ve tam bir şekilde yukarıda belirttiğim tarihte tahliye işlemini gerçekleştireceğim.

Taahhüt Tarihi: Tahliye Taahhüdünün kiracı tarafından hazırlandığı tarih. (Mutlaka kira sözleşmesinden sonraki bir tarih olması gerekir)

Taahhüt Eden Kiracının İmzası:

Boş Tahliye Taahhütnamesi

Yazılı tahliye taahhüdü de yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere yazılı geçerlilik şekline tabidir.

Yazılı tahliye taahhüdünü imzalayıp üstünü doldurmak üzere kiraya verene teslim eden kiracı ile kiraya veren arasında her zaman bir anlaşma mevcuttur. Bu anlaşma uyarınca irade beyanının içeriğinin belirlenmesinde uyulacak sınırlar, ana çerçeve belirlenmiştir.

Belgenin teslim edilmiş olması da belgeyi teslim alan kiraya verenin yetkilendirilmesine ilişkin iradeyi ortaya koyan delalet edici bir davranıştır.

Boş tahliye taahhüdünün gerçek iradesine aykırı doldurulduğunu iddia eden kiracı yanılma (hata) hükümlerine dayanarak iptal beyanında bulunabilir.

Ancak beyaza imza atan belgenin iradesine aykırı biçimde doldurulduğunu kanıtlayamazsa imzasının sonuçlarına katlanır ve yazılı tahliye taahhüdü kendisi için bağlayıcı kalmaya devam eder.

Kısacası yazılı tahliye taahhüdünü beyaza imza şeklinde hazırlayıp kiraya verene teslim eden kiracı bu belgedeki tarihlerin iradesine aykırı biçimde doldurulmuş olduğunu ispatla yükümlüdür ve bunu iddia etmek hayatın olağan akışına uygun olan değil uygun olmayandır.

Noterden Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Noterden, düzenleme şeklinde tahliye taahhütnamesi mümkündür. Bu halde de yine tahliye taahhütnamesinin tüm geçerlilik şartlarını taşıyor olması gerekir.

Fikir vermesi adına izleyen kısımda noterden tahliye taahhütnamesi örneği yer almaktadır.

noterden tahliye taahhutnamesi ornegi

noter onaylı tahliye taahhütnamesi, tahliye taahhütnamesi noter ücreti

Ev Sahibi Tahliye Taahhütnamesi İmzalattı

Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için kiracı tarafından verilmiş olması gerekir.

Uygulamada çokça kira sözleşmesi ile aynı gün imzalatılan tahliye taahhütlerine rastlanmaktadır.

Ancak, lira sözleşmesinin imzalanması sırasında veya kira sözleşmesi imzalanmadan önce verilen tahliye taahhütleri geçersizdir.

Örneğin, kira sözleşmesi 01.01.2021 tarihli ise yazılı tahliye taahhüdünün tanzim tarihi de 01.01.2021 tarihli ise (veya daha önceki tarihli ise) düzenlenen tahliye taahhüdü geçersiz olur.

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi İmzalamak Zorunda Mı?

Tahliye taahhütnamesi verilmesi kiracının iradesine bağlıdır. Bu sebeple, kiracının tahliye taahhütnamesi imzalaması zorunlu değildir.

Kira Sözleşmesi İle Tahliye Taahhütnamesi Tarihi

TBK m. 352/1’e göre, geçerli bir tahliye taahhüdü kiralananın tesliminden sonra verilen taahhüttür. Teslim tarihinden önceki taahhütler kiraya verene dava hakkı vermez.

Kira sözleşmesinden önce veya kira sözleşmesi ile birlikte verilen taahhütler geçerli değildir.

Hatta kira sözleşmesinin kurulması ile kiralananın teslim tarihi arasındaki sürede verilen taahhütler dahi hüküm ifade etmez. Zira kanun koyucu açıkça teslim tarihinden sonra taahhüt verilmesini aramaktadır.

Tahliye taahhüdünde verilme zamanının bulunmaması geçerliliğini etkilememektedir. Yazılı tahliye taahhüdünün verilme zamanı belli değilse bunun teslim tarihinden sonra verildiğini kiraya veren ispatlamalıdır.

Belge üzerindeki tarihin doğru olmadığını, taahhüdün teslimden önce verildiğini, beyaza imza şeklinde verilen taahhüdün anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğunu ispat yükü kiracıdadır.

Kiracı bu iddiasını ispatlamadığı müddetçe beyaza imza şeklinde verilen tahliye taahhüdünün sonuçlarına katlanacaktır.

İlk kira dönemi bitiminde kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde verilen tahliye taahhütlerinin geçerli olduğu kabul edilebilir. Nedenine baktığımızda; artık kiracı bir kira döneminde taşınmazdan memnun kaldığı kabul edilerek taahhütname vermeyi kabul ettiği düşünülebilir.

Bu gerekçe ile yeni kira döneminde verdiği tahliye taahhüttü geçerli kabul edilebilir.

Tahliye Taahhütnamesine ilişkin genel yazımıza https://alkanyildiz.av.tr/tahliye-taahhutnamesi-ve-kiracinin-tahliyesi/ isimli linkten erişebilirsiniz.

5/5 - (4 oy kullanıldı.)

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir