WhatsApp Image 2023 04 10 at 18.05.56

Deprem Hukuku Başvuru Kitabı

Seçkin Yayıncılık

Depremzedelerin ceza hukuku, idare hukuku ve özel hukuk açısından sahip olduğu birtakım haklar bulunmaktadır. Bu hakların en doğru şekilde kullanılabilmesi için araştırma ve inceleme esasları kadar hukuki süreler de önem arz etmektedir. Deprem sonrası yaşanacak hukuki ihtilafların bir kısmında sınırlı sürede harekete geçilmesi gerektiği de göz önüne alınarak, hak kaybı oluşmaması için kısa sürede ve meşakkatli bir süreçten geçerek hazırlanan bir başvuru kitabı niteliğindeki eser, yaşanacak hukuki uyuşmazlıklar için rehber niteliği taşımaktadır.

Kitapta hukukçuların, vatandaşların deprem sonrasında deprem bölgesinde karşılaşacakları hukuki ihtilafların cezai, idari ve hukuki boyutu ayrı ayrı ele alınmış, öncelikle deprem nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarında kişilerin, idarenin ve sigorta firmalarının hukuki sorumlulukları ile depremzedelerin hakları incelenmiştir.

Konu Başlıkları

  • Ceza Hukuku Açısından Deprem
  • İdare Hukuku Açısından Deprem
  • Disiplin Hukuku Açısından Deprem
  • Sigorta Hukuku Açısından Deprem
  • Tazminat Hukuku Açısından Deprem
  • Miras Hukuku Açısından Deprem